เกี่ยวกับเรา

image
บริษัท เว็ลธ์ เท็ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 ในช่วงต่อยอดจากร้านไฟฟ้า และก่อสร้าง มาเป็นบริษัทรับทำงานระบบ ให้แก่ หน่วยงาน โรงงานโรงแรม ทั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบแอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และ สายแลน CCTV ระบบความปลอดภัย ทั้งภาครัฐ และเอกชน จนมาถึง ผู้บริหารรุ่นปัจจุบัน ที่ได้ศึกษาและนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จากต่างประเทศเข้ามาศึกษาและทดลอง LED SOLAR ในช่วงปี 2011 บริษัทได้รับงานติดตั้ง และ ออกแบบ ระบบพลังงานทดแทนต่างๆ อาทิ SOLAR FARM, SOLAR PULM, LED SOLUTION, SENSOR SYSTEM
 
จนมาถึงการทำ SOLAR ROOF TOP ที่มีความสมบูรณ์แบบ ที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเรื่องของ ราคา และ คุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน สูงสุดในเวลานี้ ด้วยผลงานต่างๆ ที่บริษัท เว็ลธ์ เท็ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้ทำมาทั้งหมด