บริการของเรา

image

โซล่าปั๊มน้ำ (Solar Pump)
ด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพ จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทดแทนเรื่อยมา จึงได้ขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนขึ้นไปอีกขั้น โดยการนำ “โซล่าปั๊มน้ำ” หรือ "ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์" เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบริการของ Wealth Tech Renewable ถือเป็นการตีตลาดกลุ่มเป้าหมายที่ใช่น้ำเป็นหลัก เช่น เกษตรกร ซึ่งจะสามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนทางการเกษตรได้