บริการของเรา

image

โซล่าปั๊มฟาร์ม (Solar Farm)
โซล่าฟาร์ม หรือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นั้นแตกต่างจากโซล่าเซลล์ที่ใช้ตามบ้าน เพราะจำเป็นต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมากในการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่ง Wealth Tech Renewable เรามีบริการออกแบบ และติดตั้งแบบครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจหน้างาน การเลือกอุปกรณ์โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ และการติดตั้งที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนประสานงานขอใบอนุญาตกับทางภาครัฐ