แพ็กเกจโซล่ารูฟท็อป

ชุดโซล่ารูฟท็อป กำลังการผลิตสูงสุด 1.23 กิโลวัตต์ (kW.) 1 เฟส ติดตั้งระบบ On-Grid ผลิตจากวัสดุชั้นดี ทนทาน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน

ชุดโซล่ารูฟท็อป กำลังการผลิตสูงสุด 2.05 กิโลวัตต์ (kW.) 1 เฟส ติดตั้งระบบ On-Grid ผลิตจากวัสดุชั้นดี ทนทาน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน

ชุดโซล่ารูฟท็อป กำลังการผลิตสูงสุด 3.69 กิโลวัตต์ (kW.) 1 เฟส ติดตั้งระบบ On-Grid ผลิตจากวัสดุชั้นดี ทนทาน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน

ชุดโซล่ารูฟท็อป กำลังการผลิตสูงสุด 4.92 กิโลวัตต์ (kW.) 1 เฟส ติดตั้งระบบ On-Grid ผลิตจากวัสดุชั้นดี ทนทาน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน

ชุดโซล่ารูฟท็อป กำลังการผลิตสูงสุด 5.74 กิโลวัตต์ (kW.) 1 เฟส ติดตั้งระบบ On-Grid ผลิตจากวัสดุชั้นดี ทนทาน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน

ชุดโซล่ารูฟท็อป กำลังการผลิตสูงสุด 6.56 กิโลวัตต์ (kW.) 3 เฟส ติดตั้งระบบ On-Grid ผลิตจากวัสดุชั้นดี ทนทาน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน

ชุดโซล่ารูฟท็อป กำลังการผลิตสูงสุด 9.84 กิโลวัตต์ (kW.) 3 เฟส ติดตั้งระบบ On-Grid ผลิตจากวัสดุชั้นดี ทนทาน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน

ชุดโซล่ารูฟท็อป กำลังการผลิตสูงสุด 11.48 กิโลวัตต์ (kW.) 3 เฟส ติดตั้งระบบ On-Grid ผลิตจากวัสดุชั้นดี ทนทาน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน