ข้อควรรู้ก่อนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป

ข้อควรรู้ก่อนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป

   ในปัจจุบันมีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่มากขึ้น ทำให้เจ้าของธุรกิจต่างๆ หรือแม้กระทั้งประชาชนผู้อยู่อาศัยต้องแบกรับกับค่าไฟที่สูงขึ้น หลายๆที่จึงหันมาให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานไฟฟ้าทางเลือก เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่ารูฟท็อป เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าไฟแล้ว ยังเป็นพลังงานสะอาด ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการ ควรรู้และทำความเข้าใจก่อนติดตั้งโซล่ารูฟท็อป มีด้วยกันดังนี้  

โซล่ารูฟท็อปคืออะไร?

   โซล่ารูฟท็อป (Solar rooftop) คือการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผงโซล่าเซลล์หลายๆแผงต่อเข้าด้วยกันบนหลังคาของอาคาร เพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งตัวแผงโซล่าเซลล์จะผลิตไฟฟ้าออกมาเป็นกระแสตรง (DC) ส่งเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เชื่อมต่อกับสายส่งของการไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนให้เป็นไฟกระแสสลับ (AC) โดยที่จะมีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) ทำหน้าที่ควบคุม และจ่ายไฟเข้าสู่โรงงาน อาคารและที่อยู่อาศัย เพื่อให้สามารถใช้งานกับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้

เตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง

1. ดูปริมาณการใช้ไฟมาก-น้อยเท่าไหร่ โดยรวบรวมได้จากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 12 เดือน
2. ตรวจเช็คโครงสร้างของหลังคาว่ามีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของแผงโซล่าเซลล์ได้ไหม หากหลังคามีความแข็งแรงไม่พอ อาจเกิดความเสียหาย และเป็นอันตรายได้

การขออนุญาตก่อนการติดตั้ง

   การติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนั้น เจ้าของกิจการ หรือ เจ้าของบ้าน จะต้องยื่นขออนุญาตกับทางการไฟฟ้านครหลวง (MEA) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เพราะจะต้องมีการเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้าของทางการไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าและความปลอดภัยในการใช้งานและซ่อมบำรุง โดยการอนุญาตนั้นจะเป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.

บริการหลังการขาย

   การติดตั้งโซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop) นั้น เป็นการติดตั้งเพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้งานได้ยาวนาน ทั้งนี้ทำให้เจ้าของกิจการ หรือเจ้าของบ้าน ควรให้ความสำคัญในเรื่องของการให้บริการหลังการขาย ที่คอยดูแลให้คำปรึกษา  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลระบบไฟฟ้า ตรวจเช็คคุณภาพของแผงโซล่าเซลล์ และรวมถึงการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ เพื่อความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน