ระบบโซล่าเซลล์ มีกี่แบบ?

ระบบโซล่าเซลล์ มีกี่แบบ?

   ในปัจจุบัน ระบบของโซล่าเซลล์ที่นิยมใช้ มีด้วยกันทั้งหมด 3 ระบบ ได้แก่  ระบบ On Grid, ระบบ OFF Grid และ ระบบ Hybrid ซึ่งทั้ง 3 ระบบนี้ เป็นระบบที่ใช้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกัน แต่ทั้ง 3 ระบบจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนั้น Wealth Tech Renewable มีคำตอบ

1. On-Grid System

   ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด หรือ แบบเชื่อมต่ออิงกับระบบไฟการไฟฟ้า คือ ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ด้วยอุปกรณ์ Inverter จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แต่ก่อนที่จะติดตั้ง ต้องยื่นขออนุญาตกับทางการไฟฟ้านครหลวง (MEA) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ก่อน ถึงจะติดตั้งได้
ข้อดี หากใช้ผลิตไฟฟ้าในตอนกลางวัน หรือ ในช่วงที่มีแสง จะสามารถนำไฟฟ้าที่ได้ มาใช้งานเพื่อลดค่าไฟ ส่วนช่วงเวลาที่หมดแสงแล้ว สามารถดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้ได้ปกติ การติดตั้งระบบนี้ราคาจะถูกกว่าระบบ Off Grid
ข้อเสีย เนื่องจากระบบนี้มีการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้า ถ้าหากไฟฟ้าดับ ระบบไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์ก็จะดับไปด้วย

2. Off-Grid System
   ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริด หรือ แบบอิสระ (Stand Alone) ทำงานเหมือนกับ ระบบออนกริด โดยการรับพลังงานเข้ามาในอินเวอร์เตอร์ แล้วเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟากระแสสลับ (AC) รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าชาร์ตในแบตเตอรี่ด้วย โดยปริมาณความจุของแบตเตอรี่ (จำนวนลูกแบตเตอรี่) จะขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการในการใช้พลังงานของบ้านแต่ละหลัง ข้อแตกต่างของ ระบบออฟกริด คือ ไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตการไฟฟ้า ระบบนี้จึงมีราคาสูงกว่าระบบอื่น เหมาะสำหรับบ้านที่กระแสไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง
ข้อดี ในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง อาจเจอปัญหาไฟตก หรือ ไฟดับ อยู่บ่อยครั้ง การใช้ระบบ off gridสามารถช่วยแก้ไขปัญหา ไฟตก หรือไฟดับ ภายในบ้านได้
ข้อเสีย ราคาจะค่อนข้างแพงกว่าระบบ On -grid  เพราะใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งมากกว่า และหากไม่มีแดด หรือ มีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน อาจทำให้พลังงานในแบตเตอรี่หมดได้

3. Hybrid System
   ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด หรือ แบบผสม คือ ระบบแบบผสม ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยนำเอาระบบออนกริด (On Grid) และออฟกริด (Off Grid) มารวมกัน ข้อแตกต่างของระบบนี้อยู่ที่แบตเตอรี่สำรองพลังงาน ระบบไฮบริดนั้นจะเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สำหรับช่วงที่ไม่มีแสงแดด หรือมีการผลิตกระแสไฟฟ้ามากเกินกว่าการใช้งาน ระบบจะนำกระแสไฟฟ้าชาร์ตเข้าแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานส่วนที่ผลิตเหลือในตอนกลางวัน ไปใช้งานในตอนกลางคืนด้วย ซึ่งการติดตั้งระบบไฮบริดนั้น จะต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้าเช่นเดียวกับระบบ On Grid
ข้อดี ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรมาก เนื่องจากมีแหล่งจ่ายไฟ 3 แหล่ง (โซล่าเซลล์ + แบตเตอรี่ + ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า) คอยช่วยกันจ่ายไฟ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นระบบไฟสำรอง ทำให้บ้านยังคงมีไฟฟ้าใช้ แม้ไฟฟ้าดับก็ตาม
ข้อเสีย ระบบมีความซับซ้อนมาก และราคายังค่อนข้างสูงกว่าระบบออนกริด และ ระบบออฟกริด

   ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซล่าเซลล์แต่ละระบบนั้น มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน หวังว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาพลังงานทางเลือก สามารถนำไปปรับใช้ได้ เพราะการเลือกใช้ระบบนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและงบประมาณที่ตั้งไว้