โซล่าเซลล์ลอยน้ำ (Floating Solar)

โซล่าเซลล์ลอยน้ำ (Floating Solar)

   นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดและไม่มีวันหมด อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่นับวันจะยิ่งถูกมากขึ้น จึงทำให้เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ เป็นที่น่าจับตามอง และมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมาเรื่อย ๆ นอกจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนดิน (โซล่าฟาร์ม) และพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (โซล่ารูฟท็อป) ที่เราคุ้นเคยกันแล้ว  ยังมีการทำโซล่าเซลล์ลอยน้ำ ที่เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี ที่น่าสนใจ เกิดขึ้นมาก วันนี้ Wealth Tech Renewable จะพามาทำความรู้จักกับเจ้า โซล่าเซลล์ลอยน้ำ ว่าน่าสนใจยังไงบ้าง และมีข้อดีอะไร ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

โซล่าลอยน้ำ

   โซล่าเซลล์ลอยน้ำ (Floating Solar) คือ สถานที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนโครงสร้างทุ่นที่ลอยอยู่บนผืนน้ำ เช่น แม่น้ำ คลอง หนอง บึง แอ่งเทียม หรือทะเลสาบ โดยทำหน้าที่กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสำหรับใช้งานและขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง เช่นเดียว กับโซล่าฟาร์ม และโซล่ารูฟท็อป ที่ติดตั้งบนพื้นดิน การทำโซล่าเซลล์ลอยน้ำนั้น เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี ที่สามารถช่วยในเรื่องการประหยัดพื้นที่วางแผงโซล่าเซลล์บนบก เพราะหากต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นเท่าไร พื้นที่วางแผงโซล่าเซลล์ก็ย่อมต้องมากขึ้นเท่านั้น


ข้อดีของโซล่าลอยน้ำ
1. ประหยัดพื้นที่ดิน ทำให้ผู้ประกอบการ หรือเกษตรกร ไม่ต้องสูญเสียที่ดินโดยเปล่าประโยชน์
2. ติดตั้งง่าย และไม่ต้องใช้อุปกรณ์หนัก ๆ ในการติดตั้ง
3. คุณภาพของน้ำจะดีขึ้น ลดการระเหยได้ถึง 80% เพราะแผงโซล่าเซลล์ปกคลุมไว้
4. การผลิตไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะแผงโซล่าเซลล์ เมื่ออยู่ใกล้น้ำ จะทำให้แผงโซล่าเซลล์ ไม่ร้อน และส่งผลให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ดีกว่า แผงโซล่าเซลล์ที่อยู่บนพื้น ได้ถึง 8-10 %
5. สามารถปรับแผงโซล่าเซลล์เพื่อรับแสงอาทิตย์ได้ง่าย

   ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ มีประสิทธิภาพและติดตั้งง่ายกว่าการติดตั้งบนบกอย่างมาก เนื่องจากอาศัยธรรมชาติของน้ำในการระบายความร้อน ทำให้การผลิตไฟฟ้ามีเสถียรภาพมาก ท่ามกลางกระแสตื่นตัวในนวัตกรรมด้านพลังงานยุคใหม่ “โซล่าเซลล์ลอยน้ำ” จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และสามารถนำไปปรับใช้ในภาคเกษตรกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง